نصب مود Bslife

اگر قبلا مود Bslife رو نصب کردید قبل از نصب نسخه جدید, فایل نسخه قبلی رو پاک کنید

آموزش و دانلود مود برای بمب اسکواد 1.7
آموزش و دانلود مود برای بمب اسکواد 1.5 و 1.6
آموزش و دانلود مود برای بمب اسکواد قدیمی 1.4


BSLIFE | ModInstall